Promocja dorobku artystycznego lokalnych twórców w Galerii Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Tworzących Przyjaciół

Promocja dorobku artystycznego lokalnych twórców w Galerii Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Tworzących Przyjaciół

Operację pt. „Promocja dorobku artystycznego lokalnych twórców w Galerii Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Tworzących Przyjaciół w Bornem Sulinowie” zrealizowano w ramach Poddziałania    19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.