Otwarcie Galerii Artystycznej OSTP

Otwarcie Galerii Artystycznej OSTP

12 czerwca w gościnnych progach Centrum Kultury i Rekreacji miało miejsce uroczyste otwarcie Galerii Artystycznej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Tworzących Przyjaciół. Wydarzenie to poprzedziła krótka prezentacja dotycząca historii OSTP, które było organizatorem tego spotkania. Prezentacja wymowna i interesująca w swej krótkiej treści