Promocja dorobku artystycznego lokalnych twórców w Galerii Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Tworzących Przyjaciół

Operację pt. „Promocja dorobku artystycznego lokalnych twórców w Galerii Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Tworzących Przyjaciół w Bornem Sulinowie” zrealizowano w ramach Poddziałania    19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Zadanie miało na celu wspieranie działań w zakresie zachowania i promocji dziedzictwa kulinarnego, kulturalnego, przyrodniczego i historycznego regionu oraz promocja turystyki.

Przyczyniło się to do unowocześnienia Galerii OSTP z miejscem na prezentację rękodzieła artystycznego, co znacznie zwiększyło promocję dziedzictwa lokalnego.

Wartość zadania wyniosła 15.639,88 zł

Projekt dofinansowano kwotą 15.000,00 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.- „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

http://www.bornesulinowo.pl/wp-content/uploads/2019/08/Loga-stoły-1.png