Kontakt

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Tworzących Przyjaciół

Al. Niepodległości 21
78-449 Borne Sulinowo

e-mail: ostp.bornesulinowo@gmail.com 
tel: 664 050 718

NIP 673 189 84 09
REGON 360346001

Konto:
Pomorski Bank Spółdzielczy
O/Borne Sulinowo
28 8581 1056 0300 9891 2000 0001