Ogólnopolskie Stowarzyszenie Tworzących Przyjaciół
Plan rozwoju OSTP
na lata 2015 – 2020

 

I. Wizytówka Stowarzyszenia

Gmina Borne Sulinowo liczy ok 5 tyś mieszkańców. W dużej mierze są to emeryci. Z uwagi na brak pracy stanowią oni przeważającą ilość społeczeństwa. Wśród mieszkańców znalazło się kilkadziesiąt osób, które coś tworzą. Są to malarze, rzeźbiarze, graficy, pisarze, poeci i wielu wielu innych. W wyniku spotkań w 2014 roku powstało Stowarzyszenie. Prowadzi ono działalność m.in. w zakresie kształtowania opinii, stwarzania warunków określających rolę, rangę i zasady rozwoju oraz upowszechniania sztuki i kultury; działań twórczych, oświatowych, edukacyjnych i wychowawczych; upowszechniania turystyki, sportu i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku połączonego z pracą twórczą; rozwoju zainteresowań sztuką i kulturą; organizowanie wystaw dzieł artystycznych w kraju i zagranicą; prowadzenie galerii, warsztatów artystycznych, pracowni plastycznych; organizowanie plenerów, akcji artystycznych, spotkań, sympozjów, konferencji poświęconych sprawom sztuki;

 

Zachęcamy do kontaktu:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Tworzących Przyjaciół
Al. Niepodległości 24 , 78-449 Borne Sulinowo
Dominika Izabela Kwinta
e-mail: ostp.borne@interia.pl
Telefon:  94 374 96 12 lub 664 050 718

 

II. Potencjał OSTP

Analiza SWOT

Mocne strony OSTP Słabe strony OSTP
Dobrze znający się ludzie,

– nowe pomysły wsparcie i pomoc osób zaangażowanych w stowarzyszenie i sympatyków,

– dobra współpraca z innymi instytucjami i organizacjami z terenu gminy dobra współpraca z gestorami i prywatnymi przedsiębiorcami,

-umiejętność organizacji imprez,

– umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,

– umiejętność pozyskiwania funduszy z zewnątrz otwartość na nowe, nawet trudne przedsięwzięcia.

Ograniczona ilość spotkań z uwagi na odległości jakie dzielą członków Stowarzyszenia
Szanse Zagrożenia
– możliwość pozyskiwania funduszy pozabudżetowych,

– przychylność sponsorów,

– intensywne działania promocyjne gminy, w których będzie uwzględnione stowarzyszenie

brak odzewu ze strony środowiska lokalnego na propozycje

 

Potencjał OSTP

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Tworzących Przyjaciół składa się z ludzi, którzy znają się od lat. Spotykają kilka razy w roku na licznych plenerach. Mają ze sobą stały kontakt. Są to ludzie bardzo otwarci, niebojący się wyzwań i nowatorskich rozwiązań, które pojawiają się na rynku w bardzo szybkim tempie. To grupa ludzi zorganizowanych, pełnych energii i chęci współpracy. Siedziba Stowarzyszenia nie jest też dla nas bez znaczenia. To młode, przyjazne miasto, które chętnie otwiera się na nowych ludzi. Bardzo ważne jest też dla nas ogromne wsparcie Urzędu Miejskiego oraz organizacji pozarządowych i innych Instytucji. Pomagają i wspierają nas bardzo często także osoby zupełnie prywatne.

Innym ważnym elementem naszego stowarzyszenia jest mnogość propozycji jakie dajemy innym. Oprócz naturalnej w naszej pracy organizacji wystaw i promocji artystów organizujemy wieczory poetyckie, warsztaty artystyczne, spotkania autorskie czy koncerty. Nie współpracujemy tylko z określoną grupą ludzi, ale wchodzimy do szkół i przedszkoli, by przedstawić naszą sztukę, sztukę znanych artystów świata, ale też przekazać poznane nam tajniki malarstwa, rzeźbiarstwa, grafiki czy innych form artystycznych. Atutem jest też to, że  chcemy tworzyć coś nowego, co pozwoli nowemu pokoleniu kontynuować nasze dzieło.

 

III. Charakterystyka społeczności lokalnej

Zasoby lokalne

Centrum Kultury i Rekreacji, Biblioteka, Galeria, sala konferencyjno – kinowa, miejsca rekreacyjne

Ludzie

prywatni miłośnicy historii, lokalni artyści

Zasoby materialne

Sala Kameralna z kinem domowym, rzutnikiem i ekranem na stałe wmontowanym w MBP, Galeria w MBP,  Kawiarenka Internetowa w MBP, 2 ruchome rzutniki i ekrany, 6 komputerów dostępnych dla czytelników, Sala Konferencyjna w BKO, Hala Sportowa w CKiR, Basen przy OW Revital, Park Linowy przy OW PRL, Orlik przy CKiR, boisko do gry w piłkę siatkową przy OW PRL.

Instytucje i organizacje – w tym władze lokalne

Stowarzyszenie Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Wolontariusze przy Zespole Szkół w Bornem Sulinowie, OSP, Urząd Miejski, Rada MIejska, Izba Muzealna, Szkoły z terenu gminy. Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Zasoby globalne

www.bornesulinowo.pl www.borniak.com www.gk24.pl www.gawex.pl

Charakterystyka społeczności lokalnej i jej potrzeb / problemów – wnioski z przeprowadzonych badań

W naszej społeczności znajduje się bardzo wiele grup społecznych, przeważającą siłę stanowią jednak emeryci. Liczną grupę stanowi również młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz lokalni twórcy. 

Emeryci potrzebują spotkań z ciekawymi ludźmi, pragną spotykać się, integrować. Uczestniczą w różnego rodzaju imprezach. Pragną też zdobywać wiedzę dotyczącą nowych technologii. Nie oczekują jednak pomocy od młodzieży, a raczej od kogoś w średnim wieku.  Młodzież i dzieci to najtrudniejsza grupa. Interesują ich komputery i ewentualnie sport. Pragną spędzać czas wolny aktywnie – w ruchu. Przyciągnąć ich można dobrym filmem
i ciekawą zabawą. Szybko się nudzą, potrzebują zajęcia, które przyciągnie ich uwagę na dłużej. Lokalni Twórcy chętnie uczestniczą w życiu miasta. Organizują wystawy, plenery artystyczne, często też biorą udział w imprezach organizowanych przez instytucje z terenu gminy.

 

IV. Misja i wizja OSTP

Misja

Naszą misją jest organizacja wystaw malarskich, rzeźbiarskich i wielu innych o tematyce artystycznej oraz wspierania swoich członków. Będziemy też prowadzić warsztaty dla wszystkich zainteresowanych grup społecznych w dziedzinach artystycznych wg zapotrzebowania.

Wizja

 • Dużo aktywnych członków, różnorodność charakterów.
  Będziemy stowarzyszeniem, do którego należy duża liczba prężnie działających członków, spośród których znaczną część stanowią przyjaciele od lat.
 • Regularne spotkania.
  Członkowie stowarzyszenia spotykają się regularnie kilka razy w roku na formalnych i nieformalnych spotkaniach całego stowarzyszenia. Najczęściej spotyka się zarząd.
 • Będziemy rozpoznawalni, widoczni w mediach i internecie.
  Nasza strona internetowa będzie często aktualizowana, będziemy posługiwali się logo zintegrowanym ze stroną.
 • Będziemy zdobywali środki na działalność stowarzyszenia.
  Każdego roku będziemy składali wnioski o dotację i zdobywali pieniądze na działalność merytoryczną  stowarzyszenia oraz funkcjonowanie biura i pracownika.
 • Miejscem naszego działania jest Polska, naszymi partnerami są instytucje samorządowe i przedsiębiorcy. Naszą siedzibą jest Borne Sulinowo dlatego jesteśmy partnerem dla władz tego miasta w zakresie wspierania działań na rzecz rozwoju i promocji miasta i regionu.
 • Działamy mądrze, skutecznie, prężnie.

 

V. Obszary rozwoju OSTP – cele i działania

Obszar Wspieranie rozwoju społeczności lokalnej
Cel 1 Zwiększenie integracji i aktywności społeczności lokalnej
Działanie 1 Spotkania integracyjne mieszkańców
Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Z badań wynika, że ludzie potrzebują spotkań z ciekawymi ludźmi, pragną spotykać się, integrować.
Osoba odpowiedzialna  za realizację Dominika Kwinta, Paulina Undrych- Matkowska
Zasoby potrzebne do realizacji zadania sala do cyklicznych spotkań, rzutnik, ekran, prowadzący
Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych Wyszukiwanie stron z propozycjami spotkań z ciekawymi ludźmi, e-maile do interesujących mieszkańców Bornego Sulinowa z propozycją spotkań.
Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane styczeń 2015 – grudzień 2020
Rezultaty W rezultacie odbędzie się cykl spotkań z ciekawymi ludźmi z częstotliwością raz w miesiącu.
Cel 2 Promocja artystów
Działanie 1 Organizacja wystaw malarskich, rzeźbiarskich, graficznych
Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Społeczność lokalna potrzebują kontaktu ze sztuką
Osoba odpowiedzialna  za realizację Członkowie OSTP
Zasoby potrzebne do realizacji zadania Transport, sala, Galeria
Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych Promocja działań poprzez lokalną prasę, telewizję, strony www.
Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane styczeń 2015 – grudzień 2020
Rezultaty W konsekwencji ma dojść do cyklu wystaw promujących twórczość członków OSTP
Obszar Kultura
Działanie 1 Plenery Artystyczne
Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Lokalna społeczność potrzebuje integracji
Osoba odpowiedzialna  za realizację Dominika Kwinta, Paulina Undrych Matkowska, Bogumiła Celer
Zasoby potrzebne do realizacji zadania Sala, Galeria
Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych Promocja działań w lokalnej prasie i telewizji
Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane styczeń 2015 – grudzień 2020
Rezultaty W rezultacie ma  dojść do cyklicznych Plenerów Malarsko-Rzeźbiarskich organizowanych dla członków OSTP na terenie całego kraju
Działanie 2 Organizacja spektakli teatralnych i reczitali muzycznych
Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Lokalna społeczność potrzebuje integracji
Osoba odpowiedzialna  za realizację Dominika Kwinta, Paulina Undrych Matkowska
Zasoby potrzebne do realizacji zadania Sala konferencyjno – widowiskowa
Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych Promocja działań w lokalnej prasie i telewizji
Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane styczeń 2015 – grudzień 2020
Rezultaty W rezultacie ma  dojść do reczitali i spektakli teatralnych dla lokalnej społeczności
Obszar Edukacja
Cel 1 Dotarcie do młodych twórców
Działanie 1 Warsztaty malarsko – rzeźbiarskie
Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Z obserwacji wynika, że młodzież średnio interesuje się sztuką, stąd pomysł aby zachęcić ich do rozwijania własnych talentów twórczych.
Osoba odpowiedzialna  za realizację Bogumiła Celer
Zasoby potrzebne do realizacji zadania Sala plastyczna, narzędzia
Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych Dojście do źródeł edukacyjnych wspomagających warsztaty
Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane styczeń 2015- grudzień 2020
Rezultaty W rezultacie ma dojść do prowadzenia warsztatów malarsko-rzeźbiarskich na terenie całego kraju

 

VI. Zarządzanie realizacją strategii

 1. Zmiany prawne i organizacyjne w OSTP

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Tworzących Przyjaciół z siedzibą w Bornem Sulinowie posiada statut i jest wpisane do KRS. Zgodnie ze statutem w skład OSTP wchodzą członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi. Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjno-Dyscyplinarna i Rada Programowo – Artystyczna.

 1. Monitoring realizacji planu

Monitoring realizacji planu będzie polegał na półrocznych spotkaniach, na których analizowana będzie zgodność realizacji z zapisami w planie rozwoju.

Odpowiedzialni Dominika Kwinta, Maria Łapuć.

 1. Ewaluacja

Zmiany w planie rozwoju stowarzyszenia będą pojawiały się w miarę jego realizacji oraz potrzeb pojawiających się na rynku lokalnym. Odpowiedzialny za to będzie Prezes OSTP.

 1. Komunikowanie realizacji planu mieszkańcom, władzom samorządowym i partnerom

Komunikacja o przebiegu planu będzie pojawiała się w telewizji lokalnej, na stronach społecznościowych i stronach Urzędów Miast.