Struktura organizacyjna

Zarząd:

 • Prezes – Dominika Izabela Kwinta
 • Wiceprezes – Anna Agnieszka Wygachiewicz
 • Skarbnik – Irena Wacława Gemba
 • Sekretarz – Paulina Undrych-Matkowska
 • Członek Zarządu – Kazimiera Szatkowska

Komisja Rewizyjno-Dyscyplinarna:

 • Przewodniczący – Ewa Janina Matysiak
 • Z-ca przewodniczącego – Stanisława Bogumiła Celer
 • Członek – Bogumiła Aleksandra Śpiewanek

Rada Programowo-Artystyczna:

 • Przewodniczący – Longina Stańczyk
 • Z-ca przewodniczącego – Mirosława Sabatowicz
 • Członek – Henryk Jan Filipczak