Struktura organizacyjna

Zarząd:

 • Prezes – Dominika Kwinta
 • Wiceprezes – Maria Łapuć
 • Sekretarz – Paulina Undrych – Matkowska
 • Skarbnik – Irena Gemba
 • Członkowie – Krystyna Skwark, Longina Stańczyk

Komisja Rewizyjno-Dyscyplinarna:

 • Przewodniczący – Anna Wygachiewicz
 • Wiceprzewodniczący – Małgorzata Szymańska
 • Sekretarz – Dorota Klimczak

Rada Programowo-Artystyczna:

 • Przewodniczący – Jerzy Łapuć
 • Wiceprzewodniczący – Krystyna Hrehorowicz
 • Sekretarz – Danuta Śniak – Filipczak